A02-I

Pierścienie zgarniające
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ødf8 c/s  ØD H11 ØD1 H11  L+0.2 L1 RMAX R H
≥ 5 ... ≤ 28  3  d+6 d + 2,5  4  ≥ 2  0.4  ≤ 0.43  5,3
> 28 ... < 56 4  d+8 d + 3  5  7
≥ 56 ... < 110 5 d+10 d + 3  6  8
≥ 100 7,5 d+15 d + 4 8,5 ≤ 0.4  11

 

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU
 ECOPUR®  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 H-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C
 S-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  5 m/s
 T-ECOPUR™  -50 °C...+110 °C  4 m/s
 G-ECOPUR™  -30 °C...+110 °C
 X-ECOPUR™  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 XH-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C
 XS-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  5 m/s
 G-ECOPUR 54D™  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 SKF ECORUBBER-1  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 SKF ECORUBBER-2  -20 °C...+110 °C
 SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+110 °C
 SKF ECORUBBER-H  -25 °C...+110 °C
 SKF ECOFLAS  -10 °C...+110 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

A01-A, d=50 mm, D=58 mm, D1=56 mm, L= 4 mm, L1=1 mm, ECOPUR®

PROFIL dxD/D1xL/L1 MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
A02-I 50x58/56x4/1 ECOPUR®