A03-A

Pierścienie zgarniające
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ød f8 ØD H8  L+0.2 RMAX H
≥ 22 ... ≤ 100  d+10  7  0.4  10
> 100 ... ≤ 200  d+15  9  12
≥ 200 ... ≤ 600  d+20  12  16

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY ZABUDOWA  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU
 ECOPUR® SKF ECOTAL  
SKF ECOMID 1
 -30 °C...+80 °C  4 m/s
 H-ECOPUR™  -20 °C...+80 °C
 S-ECOPUR™  -20 °C...+80 °C  5 m/s
 T-ECOPUR™  -50 °C...+80 °C  4 m/s
 X-ECOPUR™ SKF ECOTAL  
SKF ECOMID 1
 -30 °C...+80 °C  4 m/s
 XH-ECOPUR™  -20 °C...+80 °C
 XS-ECOPUR™  -20 °C...+80 °C  5 m/s
 SKF ECORUBBER-1 SKF ECOTAL  
SKF ECOMID 1
 -30 °C...+80 °C  4 m/s
 SKF ECORUBBER-2 SKF  ECOPAEK  -20 °C...+200 °C
 SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C
 SKF ECORUBBER-H SKF ECOTAL  
SKF ECOMID 1
 -25 °C...+80 °C
 SKF ECOFLAS SKF  ECOPAEK  -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

A01-A, d=50 mm, D=58 mm, D1=56 mm, L= 4 mm, L1=1 mm, ECOPUR®

PROFIL dxD/D1xL/L1 MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
A03-A 50x58/56x4/1 ECOPUR®