A09-A

Pierścienie zgarniające
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ød f8 ØD  H10 ØD1 H10 L +0,1 RMAX
≥ 5 ... ≤ 65  d+7 d + 4  2,7  0.4
≥ 65 ... ≤ 100  d+9,3 d + 5  3,1
≥ 100 ... ≤ 140

 d+11

d + 6 3,5
≥ 140 ... ≤ 280 d+12,5 d + 7 3,9
≥ 280 ... ≤ 600 d+12,5 d + 7 4,3

 

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU
 ECOPUR®  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 H-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C
 S-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  5 m/s
 T-ECOPUR™  -50 °C...+110 °C  4 m/s
 X-ECOPUR™  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 XH-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C
 XS-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  5 m/s
 SKF ECORUBBER-1  -30 °C...+100 °C  4 m/s
 SKF ECORUBBER-2  -20 °C...+200 °C
 SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C
 SKF ECORUBBER-H  -25 °C...+150 °C
 SKF ECOFLAS  -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

A09-A, d=70mm, D=79,3mm, D1=75mm, L=3,1mm ECOPUR®

PROFIL   d x D/D1 x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
A09-A 70 x 79,3/75 x 3,1 ECOPUR ®