A12-B

Pierścienie zgarniające
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ød f8 ØD  H11 ØD1 H11 L +0,2 L1 RMAX R
≥ 5 ... ≤ 50  d + 8 d + 4  5 1,5  0.4 ≤ 0,3
≥ 50 ... ≤ 100  d + 10 d + 5  6 2 ≤ 0,4
≥ 100 ... ≤ 600

 d + 15

d + 7,5 8,5 3

 

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU
 ECOPUR®  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 H-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C
 S-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  5 m/s
 T-ECOPUR™  -50 °C...+110 °C  4 m/s
 X-ECOPUR™  -30 °C...+110 °C  4 m/s
 XH-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C
 XS-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  5 m/s
 SKF ECORUBBER-1  -30 °C...+100 °C  4 m/s
 SKF ECORUBBER-2  -20 °C...+200 °C
 SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C
 SKF ECORUBBER-H  -25 °C...+150 °C
 SKF ECOFLAS  -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

A12-A, d=50mm, D=58mm, D1=54mm, L=5mm, L1=1,5mm, ECOPUR®

PROFIL  d x D/D1 x L/L1 MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
A12-A 50 x 58/54 x 5/1,5 ECOPUR ®