F01

Pierścienie prowadzące
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY PU/ELASTOMERY PTFE
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm ≤ 2 μm 0.05...0.3 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm ≤ 6 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

WEW. POW. PRACY ZEW. POW. PRACY  
Ød f8 ØD H9 ØD H9 Ød f8 c/s L +0,2 Rmax
≥ 6 ... < 30 d+3 ≥ 6 ... < 30 D-3 1,5 4 0,3
> 30 ... ≤ 50 d+3 > 30 ... ≤ 50 D-3 1,5 5,6
> 50 ... ≤ 100 d+5 > 50 ... ≤ 100 D-5 2,5 9,7
> 100 ... ≤ 800 d+5 > 100 ... ≤ 800 D-5 2,5 15
> 800 d+8 > 800 D-8 4 25

 

* WYMAGANA SZCZELINA S: JEJ WARTOŚĆ ZALEŻY OD MATERIAŁU I TEMPERATURY PRACY.

PARAMETRY PRACY

ZALECANE MATERIAŁY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ LINIOWA DOPUSZCZALNY NACISK**
SKF ECOFLON 2 -200 °C...+200 °C 4 m/s 3,0 N/mm**
SKF ECOFLON 3 -200 °C...+200 °C 5 m/s 4,5 N/mm**
SKF ECOFLON 60% Bz. -200 °C...+200 °C 5 m/s 7,5 N/mm**
SKF ECOTAL* -50 °C...+100 °C 4 m/s 25 N/mm**
SKF ECOMID -40 °C...+100 °C 4 m/s 25 N/mm**
SKF ECOTEX -40 °C...+130 °C 4 m/s 90 N/mm**

 

* < Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID

** WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA NACISKU UZALEŻNIONA JEST OD CIŚNIENIA I TEMPERATURY.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

F01, d=100mm, D=105mm, L=2,5mm, SKF ECOTAL

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
F01 100 x 105 x 2,5 SKF ECOTAL