K1012-T

Uszczelnienia tłokowe
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

 ØD H9  Ød h10 L +0,2  Rmax  c  s*
-  ... < 40 D-10 9,5  0,4 4,0 0,25
≥ 40 ...< 75 D-15 12,3 5,0 0,37
≥ 75 ... < 150 D-20 21,2 6,0 0,50
 ≥150 ... < 200 D-25 25,8 8,5 0,62
≥ 200 ... < 300 D-30 33,5 10,0 0,75
≥ 300 D-40 41,5 13,0 1,00

* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.

PARAMETRY PRACY

PIERŚCIEŃ OPOROWY

K10-A

PIERŚCIEŃ DASZKOWY

K11-T

PIERŚCIEŃ DOCISKOWY

K12-T

TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU  MAX. CIŚNIENIE PRACY*
 SKF ECOTAL
SKF ECOMID**   
ECOPUR®  X-ECOPUR™
XH-ECOPUR™
XS-ECOPUR™
G-ECOPUR 54D™
-30 °C...+100 °C  0,5 m/s  500 bar
(50 MPa)
H-ECOPUR™  -20 °C...+100 °C  0,5 m/s
S-ECOPUR™  -30 °C...+100 °C  0,7 m/s
G-ECOPUR™ -30 °C...+100 °C 0,5 m/s
 SKF ECOTAL
SKF ECOMID**    
ECOPUR®  SKF ECOTAL
SKF ECOMID** 
-30 °C...+100 °C  0,5 m/s  500 bar
(50 MPa)
H-ECOPUR™  -20 °C...+100 °C  0,5 m/s
S-ECOPUR™ -30 °C...+100 °C  0,7 m/s
G-ECOPUR™  -30 °C...+100 °C  0,5 m/s
 SKF ECOFLON 2    SKF ECORUBBER-1   SKF ECOFLON 2    -30 °C...+100 °C  0,5 m/s  250 bar
(25 MPa)
SKF ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C 0,5 m/s
SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C 0,5 m/s
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C 0,5 m/s 
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C 0,5 m/s

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.

** ≤ Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

K1012-T, D=100mm, d=80mm, L=21,2mm, SKF ECOTAL / ECOPUR® / X-ECOPUR

PROFIL   D x d x L  PIERŚCIEŃ OPOROWY  / DASZEK / PIERŚCIEŃ DOCISKOWY
K1012-T 100 x 80 x 21,2 SKF ECOTAL / ECOPUR® / X-ECOPUR