K20-R

Uszczelnienia tłokowe
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

ØD H9  Ød h9 L +0,25 Rmax**  c  s*
połączenia statyczne połączenia dynamiczne
≥ 8 ... < 100  -  D-2,70 4,5

 0,2

0,4

2,0 H9/f8
≥ 100 ...< 150 ≥ 8 ... < 20  D-4,36 6,5 2,0
≥ 150 ... < 250 ≥ 20 ... < 40  D-6,00 7,4 3,0
≥ 250 ... < 400 ≥ 40 ... < 100  D-9,06 10,1 3,5
≥ 400 ... < 600 ≥ 100 ... < 300  D-11,88 12,8 4,5
≥ 600 ≥ 300 ... ≤ 600  D-17,00 17,5 4,5

* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.

** Ød ≤ 40mm: 0,2 ; > 40mm: 0,4

PARAMETRY PRACY

 MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY PIERŚCIEŃ OPOROWY TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU  MAX. CIŚNIENIE PRACY*
SKF ECORUBBER-1 SKF ECOTAL
SKF ECOMID**
-30 °C...+100 °C  0,5 m/s

700 bar
(70 MPa)
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+100 °C 
SKF ECORUBBER-2 SKF ECOPAEK
SKF ECOFLON 2
-20 °C...+200 °C 
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.

** ≤ Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

K20-R, D=100mm, d=95,64mm, L=6,5mm, SKF ECORUBBER-1 / SKF ECOTAL

PROFIL   D x d x L  MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY / PIERŚCIEŃ OPOROWY 
K20-R 100 x 95,64 x 6,5 SKF ECORUBBER-1 / SKF ECOTAL