K24-P

Uszczelnienia tłokowe
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Minimalna średnica wewnętrzna... Ød ≥ 22mm

Jest to profil niestandardowy i służy jako zamiennik do istniejącej przestrzeni zabudowy. W nowych konstrukcjach powinny zostać zastosowane profile standardowe.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU MAX. CIŚNIENIE PRACY*
ECOPUR®  -30 °C...+110 °C 0,5 m/s

500 bar

(50 MPa)

H-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C  
T-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C
S-ECOPUR™  -20 °C...+110 °C 0,7 m/s
G-ECOPUR™ -30 °C...+110 °C 0,5 m/s
SKF ECORUBBER-1 -30 °C...+100 °C 0,5 m/s

250 bar

(25 MPa)

SKF ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3 -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.

 

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

K24-P, D=100mm, d=80mm, L=25, ECOPUR®

PROFIL   D x d x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY 
K24-P 100 x 80 x 25 ECOPUR®