R03-R

Uszczelnienia wałków obrotowych
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ød * ØD H9 L +0,2 RMAX s
≥ 22 ... ≤ 36  d+10 8 0,2 e8/H9
> 36 ... ≤ 56  d+12 8
> 56 ... ≤ 85  d+15 11 f7/H7
> 85 ... ≤ 140 d+20 13
> 140 ... ≤ 200 d+25 16
> 200 ... ≤ 300 d+30 19
> 300 d+40 26

 

*W przypadku, gdy średnica wałka jest ≤ 56mm należy zastosować pasowanie e8, gdy jest > 56mm należy zastosować pasowanie f7.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY PIERŚCIEŃ ZACISKOWY SPRĘŻYNA  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* MAX. CIŚNIENIE PRACY
SKF ECORUBBER-1 SKF ECOTAL
SKF ECOMID 2
1.4310  -30 °C...+100 °C 0,2 m/s

250 bar
(25  MPa)
SKF ECORUBBER-2 SKF ECOFLON 2  -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3 SKF ECOTAL
SKF ECOMID 2
 -40 °C...+100 °C
SKF ECOFLON 2 -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H SKF ECOTAL
SKF ECOMID 2
 -25 °C...+100 °C
SKF ECOFLON 2 -25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS   -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*W zależności od średnicy wału.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R03-R, d=100mm, D=120mm, L=13mm, SKF ECORUBBER-1 / SKF ECOTAL

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY/ PIERŚCIEŃ ZACISKOWY
R03-R 100 x 120 x 13 SKF ECORUBBER-1 / SKF ECOTAL