R05-A

Uszczelnienia wałków obrotowych
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ød * ØD H9 L +0,2 RMAX s
≥ 13 ... ≤ 30  d-8 4,5 0,2 e8/H9
> 30 ... ≤ 46  d-10 5,6
> 46 ... ≤ 68  d-12 5,6
> 68 ... ≤ 100 d-15 7,7 f7/H7
> 100 ... ≤ 160 d-20 9,2
> 160 ... ≤ 225 d-25 11,3
> 225 ... ≤ 330 d-30 13,5
> 330 d-40 18,5

 

*W przypadku, gdy średnica wałka jest ≤ 68mm należy zastosować pasowanie e8, gdy jest > 68mm należy zastosować pasowanie f7

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* MAX. CIŚNIENIE PRACY
ECOPUR® -30 °C...+110 °C 0,2 m/s

160 bar (16 MPa)

H-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
S-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C 0,3 m/s
T-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C 0,2 m/s
SKF ECORUBBER-1  -30 °C...+100 °C 0,2 m/s

100 bar (10  MPa)
SKF ECORUBBER-2  -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*W zależności od średnicy wału.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R05-A, d=100mm, D=120mm, L=9,2mm, ECOPUR®

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
R05-A 100 x 120 x 9,2 ECOPUR ®