R08-A

Uszczelnienia wałków obrotowych
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

NB c RMAX
6 1 0,4
7,5 1,2
10 1,5
15 1,8
20 3
25 3,3

* Standardowa konstrukcja uszczelnienia nie uwzględnia wstępnego napięcia na wardze uszczelniającej.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY
ECOPUR® -30 °C...+110 °C
H-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
S-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
T-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C
SKF ECORUBBER-1  -30 °C...+100 °C
SKF ECORUBBER-2  -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF ECOSIL -60 °C...+200 °C
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*W zależności od średnicy wału.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R08-A, d=100mm, D=115mm, L=8mm, ECOPUR®

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
R08-A 100 x 115 x 8 ECOPUR ®