R11-F

Uszczelnienia wałków obrotowych
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2 μm 0,05...0.3 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

 

WYMIARY STANDARDOWE

Ød f8 ØD H10 Lmin (-Tol.  ) RMAX
≥ 50 ... ≤ 100  d+20 4 (-0,05) 0,4
> 100 ... ≤ 150  d+25 5 (-0,05)
> 150 ...  d+30 6 (-0,10)

 

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* MAX. CIŚNIENIE PRACY
SKF ECOFLON 2 -200 °C...+260 °C 20 m/s 5 bar (0,5 MPa)
SKF ECOFLON 3
SKF ECOFLON 4

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*W zależności od średnicy wału.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R11-F, d=100mm, D=120mm, L=4mm, SKF ECOFLON 4

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
R11-F 100 x 120 x 4 SKF ECOFLON 4