R20-P

Uszczelnienia wałków obrotowych
CIŚNIENIE STAŁE PULSACYJNE
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA 12,5 µm 3,2 µm 6,3 µm 1,6 µm
DNO GNIAZDA
ŚCIANA GNIAZDA

 

WYMIARY STANDARDOWE

Ød h11 c/s L +0,2 Rmax
≥ 5 ... ≤ 75 7,5 2,5 0,4

  

> 75 ... ≤ 100 8 4
> 100 ... ≤ 150 10 5
> 150 ... ≤ 200 12,5 6
> 200 ... ≤ 350  15  7,5
> 350 ... ≤ 600  20 10

 

Standardowe wartości dla ciśnienia wewnętrznego.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* MAX. CIŚNIENIE PRACY
ECOPUR® -30 °C...+110 °C ZALECANE TYLKO DLA POŁACZEŃ STATYCZNYCH 800 bar (80 MPa)   
H-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
S-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C
T-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*W zależności od średnicy wału.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R20-P, d=100mm, D=108mm, L=7,7mm, ECOPUR®

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
R20-P 100 x 108 x 7,7 ECOPUR ®