R30-A

Uszczelnienia wałków obrotowych
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.05...0.3 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Minimalna średnica wewnętrzna Ød ≥ 5mm
Jest to profil niestandardowy i służy jako zamiennik do istniejącej przestrzeni zabudowy. W nowych konstrukcjach powinny zostać zastosowane profile standardowe.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY POWŁOKA ZEWNĘTRZNA PIERŚCIEŃ OPOROWY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* MAX. CIŚNIENIE PRACY
SKF ECORUBBER-1 SKF ECOFLON 1
SKF ECOFLON 2
SKF ECOFLON 3
SKF ECOFLON 4
SKF ECOTAL
SKF ECOMID*
 -30 °C...+100 °C 0,5 m/s 500 bar (50  MPa)
SKF ECORUBBER-2  -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-2 SKF  ECOPAEK  -20 °C...+200 °C 1000 bar (100  MPa)
SKF ECORUBBER-3 50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filtru smarującego£

* Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R30-A, d=100mm, D=108mm, L=10mm, SKF ECORUBBER-3 / SKF ECOFLON 1 / SKF ECOTAL

PROFIL d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY/ OBUDOWA/ PIERŚCIEŃ OPOROWY
R30-A 100 x 108 x 10 SKF ECORUBBER-3 / SKF ECOFLON 1 / SKF ECOTAL