R35-A

Uszczelnienia wałków obrotowych
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

OD (AS  568A*)  OD (ISO 3601**) NB L R
1,78 1,8 2 1,4 0,4
2,62 2,65 3 2,25
3,53 3,55 4 3,1
5,33 5,3 6 4,75
6,99 7 8 6,2

 

* Amerykański standard;

** DIN 3771

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY  TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* MAX. CIŚNIENIE PRACY
ECOPUR® -30 °C...+110 °C ZALECANE TYLKO DLA POŁACZEŃ STATYCZNYCH 800 bar (80 MPa) 
H-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
S-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
T-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C
G-ECOPUR™ -30 °C...+110 °C
SKF  ECORUBBER-1 -30 °C...+100 °C 250 bar (25 MPa)
SKF  ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C
SKF  ECORUBBER-3 -50 °C...+150 °C
SKF  ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF  ECOSIL -60 °C...+200 °C
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

 

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R30-A, d=100mm, D=110mm, L=5mm, ECOPUR®

PROFIL   d x D x L MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
R35-A 100 x 110 x 5 ECOPUR ®