S1012-M

Uszczelnienia tłoczyskowe
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

 Ød f8  ØD H10 L +0,2  Rmax  c  s*
≥ 5 ... < 40  d+10 16  0,4 4 0,25
≥ 40 ...< 75  d+15 25 5 0,38
≥ 75 ... < 150  d+20 32 6 0,50
 ≥150 ... < 200  d+25 40 8,5 0,63
≥ 200 ... < 300  d+30 50 10 0,75
≥ 300  d+40 63 13 1,00

* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.

PARAMETRY PRACY

PIERŚCIEŃ DOCISKOWY S10-A PIERŚCIEŃ DASZKOWY S11-M PIERŚCIEŃ OPOROWY S12-M TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU  MAX. CIŚNIENIE PRACY*
 SKF ECOTAL
SKF ECOMID**   
ECOPUR®   SKF ECOTAL
SKF ECOMID**     
-30 °C...+100 °C  0,5 m/s  500 bar
(50 MPa)
H-ECOPUR™  -20 °C...+100 °C  0,5 m/s
S-ECOPUR™  -20 °C...+100 °C  0,7 m/s
T-ECOPUR™ -40 °C...+100 °C 0,5 m/s
G-ECOPUR™ -30 °C...+100 °C 0,5 m/s
 SKF ECOTAL
SKF ECOMID**    
ECOPUR®  X-ECOPUR™  -30 °C...+100 °C  0,5 m/s  500 bar
(50 MPa)
H-ECOPUR™  XH-ECOPUR™  -20 °C...+100 °C  0,5 m/s
S-ECOPUR™ XS-ECOPUR™ -20 °C...+100 °C  0,7 m/s
G-ECOPUR™  G-ECOPUR 54D™ -30 °C...+100 °C  0,5 m/s
 SKF ECOFLON 2    SKF ECORUBBER-1   SKF ECOFLON 2    -30 °C...+100 °C  0,5 m/s  250 bar
(25 MPa)
SKF ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C 0,5 m/s
SKF ECORUBBER-3  -50 °C...+150 °C 0,5 m/s
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C 0,5 m/s 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.

** ≤ Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

S1012-M, d=100mm, D=120mm, L=32mm, SKF ECOTAL / ECOPUR® / X-ECOPUR

PROFIL   d x D x L PIERŚCIEŃ DOCISKOWY / PIERŚCIEŃ DASZKOWY / PIERŚCIEŃ OPOROWY 
S1012-M 100 x 120 x 32 SKF ECOTAL / ECOPUR® / X-ECOPUR