S16-B

Uszczelnienia tłoczyskowe
JAKOŚĆ POWIERZCHNI RTMAX RA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA ≤ 2.5 μm 0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA ≤ 6.3 μm ≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA ≤ 15 μm ≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Minimum nominal inside diameter Ød ≥ 11mm
This is not a standard profile and serves as a replacement for an existing installation space. New
constructions should use standard profiles.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY TEMPERATURA PRACY MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU  MAX. CIŚNIENIE PRACY
linear rotary linear* rotary
ECOPUR®  -30 °C...+110 °C 0,5 m/s 2 m/s

 160 bar
(16MPa)

 7 bar
(0,7MPa)
H-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
S-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C 0,7 m/s
T-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C 0,5 m/s
G-ECOPUR™ -30 °C...+110 °C
SKF ECORUBBER-1 -30 °C...+100 °C 0,5 m/s

5 m/s  160 bar
(16MPa)
 
 5 bar
(0,5MPa)
SKF ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3 -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

S16-B, d=100mm, D=150mm, D1=120mm, L1=5mm, H=25mm, ECOPUR®

PROFIL   d x D/D1 x L1/H   MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
S16-B 100 x 150/120 x 5/25 ECOPUR®