JAKOŚĆ POWIERZCHNIRTMAXRA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA≤ 2.5 μm0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA≤ 6.3 μm≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA≤ 15 μm≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Minimalna średnica wewnętrzna Ød ≥ 6mm
Jest to profil niestandardowy i służy jako zamiennik do istniejącej przestrzeni zabudowy. W nowych konstrukcjach powinny zostać zastosowane profile standardowe.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCYTEMPERATURA PRACYMAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU MAX. CIŚNIENIE PRACY
ruch posuwisty*ruch obrotowy ruch posuwisty*ruch obrotowy 
ECOPUR® -30 °C...+110 °C0,5 m/s2 m/s

 160 bar
(16MPa)

 7 bar
(0,7MPa)
H-ECOPUR™-20 °C...+110 °C
S-ECOPUR™-20 °C...+110 °C0,7 m/s
T-ECOPUR™-50 °C...+110 °C0,5 m/s
G-ECOPUR™-30 °C...+110 °C
SKF ECORUBBER-1-30 °C...+100 °C0,5 m/s

5 m/s 160 bar
(16MPa)
 
 5 bar
(0,5MPa)
SKF ECORUBBER-2-20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3-50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H-25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS-10 °C...+200 °C

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

S16-A, d=100mm, D=150mm, D1=120mm, L1=5mm, H=25mm, ECOPUR®

PROFIL  d x D/D1 x L1/H  MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
S16-A100 x 150/120 x 5/25ECOPUR®