JAKOŚĆ POWIERZCHNIRTMAXRA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA≤ 2.5 μm0.1...0.5 μm
DNO GNIAZDA≤ 6.3 μm≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA≤ 15 μm≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Ød f8ØD  H10ØD1 H10L +0,1RMAX
≥ 5 ... ≤ 65 d+7d + 4 2,7 0.4
≥ 65 ... ≤ 100 d+9,3d + 5 3,1
≥ 100 ... ≤ 140

 d+11

d + 63,5
≥ 140 ... ≤ 280d+12,5d + 73,9
≥ 280 ... ≤ 600d+12,5d + 74,3

 

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY TEMPERATURA PRACYMAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU
 ECOPUR® -30 °C...+110 °C 4 m/s
 H-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
 S-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C 5 m/s
 T-ECOPUR™ -50 °C...+110 °C 4 m/s
 X-ECOPUR™ -30 °C...+110 °C 4 m/s
 XH-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C
 XS-ECOPUR™ -20 °C...+110 °C 5 m/s
 SKF ECORUBBER-1 -30 °C...+100 °C 4 m/s
 SKF ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C
 SKF ECORUBBER-3 -50 °C...+150 °C
 SKF ECORUBBER-H -25 °C...+150 °C
 SKF ECOFLAS -10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

A09-A, d=70mm, D=79,3mm, D1=75mm, L=3,1mm ECOPUR®

PROFIL  d x D/D1 x LMATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
A09-A70 x 79,3/75 x 3,1ECOPUR ®