W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAĆ:

  • profil uszczelnienia
  • wymiary zabudowy
  • rodzaj materiału lub parametry pracy (medium, temperaturę, ciśnienie, prędkość)
  • ilości sztuk

W przypadku problemu z określeniem któregoś z powyższych parametrów, prosimy o mailowy lub telefoniczny kontakt z nami.

Jeżeli nie możecie Państwo podać wymiarów zabudowy, możemy dokonać pomiarów części u nas w firmie. W takim przypadku należy dostarczyć do nas części i stare uszczelki na wzór.

Należy pamiętać, aby dostarczane do nas części i uszczelki były oczyszczone.