JAKOŚĆ POWIERZCHNIRTMAXRA
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA≤ 2.5 μm0.05...0.3 μm
DNO GNIAZDA≤ 6.3 μm≤ 1.6 μm
ŚCIANA GNIAZDA≤ 15 μm≤ 3 μm

WYMIARY STANDARDOWE

Minimalna średnica wewnętrzna Ød ≥ 5mm
Jest to profil niestandardowy i służy jako zamiennik do istniejącej przestrzeni zabudowy. W nowych konstrukcjach powinny zostać zastosowane profile standardowe.

PARAMETRY PRACY

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCYPOWŁOKA ZEWNĘTRZNAPIERŚCIEŃ OPOROWY TEMPERATURA PRACYMAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU*MAX. CIŚNIENIE PRACY
SKF ECORUBBER-1SKF ECOFLON 1
SKF ECOFLON 2
SKF ECOFLON 3
SKF ECOFLON 4
SKF ECOTAL
SKF ECOMID*
 -30 °C...+100 °C0,5 m/s500 bar (50  MPa)
SKF ECORUBBER-2 -20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3 -50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H-25 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-2SKF  ECOPAEK -20 °C...+200 °C1000 bar (100  MPa)
SKF ECORUBBER-350 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H-25 °C...+150 °C
SKF ECOFLAS-10 °C...+200 °C

 

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filtru smarującego£

* Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R30-A, d=100mm, D=108mm, L=10mm, SKF ECORUBBER-3 / SKF ECOFLON 1 / SKF ECOTAL

PROFILd x D x LMATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY/ OBUDOWA/ PIERŚCIEŃ OPOROWY
R30-A100 x 108 x 10SKF ECORUBBER-3 / SKF ECOFLON 1 / SKF ECOTAL